Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ADVENTI nyereményjáték!

ADVENTI nyereményjáték!
Vegyél részt Adventi nyereményjátékunkon és legyél Te a 2 db csűcsminőségű Milwaukee fúró és hozzá tartozó akkumulátor egyik boldog tulajdonosa!

Karácsonyi nyereményjáték!

Szívesen megajándékoznál valakit karácsonykor egy prémium kategóriás Milwaukee akkus fúróval? Akkor vegyél részt Adventi nyereményjátékunkon és legyél Te a 2 db csűcsminőségű Milwaukee fúró és hozzá tartozó akkumulátor egyik boldog tulajdonosa!

Mit kell tenned, hogy részt vehess a játékban?

·         látogass el weboldalunkra és böngéssz a termékeink között

·         majd kérj „Ajánlatot” a weboldalon keresztül

·         végül vásárolj minimum bruttó 100.000 Ft- értékben

·         a nyeremény átvételének feltétele az ajánlatkérés és a számla bemutatása

A játék időtartama: 2022. november 29. (08:00) - 2022. december 20. (08:00)

A sorsolás dátuma: 2022. december 20., kedd, 10:00

Nyeremény: 2 db prémium minőségű, egyenként 80.000 forint értékű Milwaukee fúró (M12 BPD-0) és hozzá tartozó akkumulátor (M12 NRG-201)

Nyertesek száma: A sorsolás alkalmával 2 db tárgynyereményt sorsolunk ki, így összesen két darab Milwaukee fúróval és hozzá tartozó akkumulátorral ajándékozzuk meg ügyfeleinket!

A két szerencsés nyertes nevét a Facebook poszt alatt kommentben tesszük közzé, a sorsolást követő 24 órán belülvalamint a Facebook-on is felvesszük vele a kapcsolatot. Ezért figyeld az oldalt, hogy elsőként szerezz tudomást róla.

 

Az "ADVENTI" Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata,

2022. november 28. 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT.

1. A játék és a szervező Jelen szabályzat ANSWER BAU HUNGÁRIA Kft. ( 3300 Eger, Kistályai u 6/D., 12775956-2-10) továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/answerbau/ Facebook oldalán futó „üzenőfali nyereményjátékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Szervező (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2022. november 29. (08:00) - 2022. december 20. (08:00)

A sorsolás dátuma: 2022. december 20, kedd, 10:00

Eredményhirdetés: a sorsolásoktól számított legkésőbb 24 órán belül.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre az ANSWER BAU HUNGÁRIA Kft. FACEBOOK oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. A játék folyamán összesen 2 szerencsés nyertes kerül kisorsolásra a feltételeket teljesítők közül.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra: 2 darab Milwaukee fúró (Milwaukee M12 BPD-0) és hozzá tartozó akkumulátor (M12 NRG-201).

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: http://socialwinner.besocial.hu 

A nyertesek neveit az ANSWER BAU HUNGÁRIA Kft. FACEBOOK  oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a nyereménytárgyat a következő sorsolási időpontban sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

-          a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

-          az ajándéktárgyért 5 naptári napon belül nem jelentkezik;

-          bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

-          nem kért ajánlatot az ANSWER BAU HUNGÁRIA Kft. weblapján keresztül;

-          nem vásárolt minimum bruttó 100.000 Ft- értékben az ajánlatkérést követően;

-          egyértelműen bizonyítható, hogy a Nyereményjáték menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

-          jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

A nyertesek neveit az ANSWER BAU HUNGÁRIA Kft. FACEBOOK  oldalán tesszük közzé és Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot, valamint egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelenszabályzatban részletezett célra használjuk.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

-          hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adóazonosítójel), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

-          feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is not sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook in any way.

Eger, 2022. 11. 28.

ANSWER BAU HUNGÁRIA Kft.